se & göra

Ohsabanan

 

Är en smalspårig (600 mm) museijärnväg, som trafikerar sträckan Ohsbruk-Bor (ca. 15 km) under sommaren.

 

 

Kolladan

 

För att framställa järn i en masugn fordras mängder av träkol. I början av 1800-talet hämtades kol till Ohs bruk från milor i skogarna inom Fryele, Gällaryd, Hjälmseryds och Nydala socknar. Kolningen var en viktig binäring för traktens torpare och småbrukare. Kolfororna gick främst med hästdragna slädar under vintertid och togs in i ladans övre plan via den stenbyggda rampen vid södra gavelväggen.

 

Kolladan i Ohs bruk är uppförd vid mitten av 1800-talet. Det är en pampig anläggning, nästan 50 meter lång och byggd av stora, tuktade naturstenblock med en inre bärande stolpkonstruktion samt fasader av rödfärgad locklistpanel.

Den östra långväggen är uppförd i souterräng av sten i skalmurskonstruktion. Även den norra gavelväggen är av natursten med ett fönster format som en fyrklöver i gavelspetsen. I takets förhöjda mittparti finns luckor, som gjorde det möjligt att vädra ut koldamm och släppa in dagsljus i den mörka och sotiga byggnaden.

 

Efter järnbruksepoken byggdes kolladan om till tröskloge och blev en del av den kringbyggda ladugårdsplanen, med fähus, stall och vagnslider. På kolladans norra gavel monterades en vällingklocka som kallade brukets arbetsfolk till deras dagsverken och måltider.

Den fint gjutna malmklockan förvaras idag på Ohs bruksmuseum.

Ohsbruk

 

Bruksmuseum

 

Öppet Lör- och Söndagar maj-augusti

kl. 10.00-16.00

 

tel. +46 (0)370-65 11 18

Ohs Kyrka

Ohs kyrka byggdes under åren 1929-1931 och invigdes av biskop Reuterström. Tanken att bygga en kyrka väcktes av Sannfrid och Hedvig Berglund.

De blev dock inte själva i tillfälle att förverkliga sin dröm, men de gav sina barn i arv att fullfölja drömmen om en kyrka i Ohs.

Det blev arkitekten Birger Johnsson som fick i uppdrag att rita kyrkan och byggmästare Håkan Andersson i Ljungby blev ansvarig för kyrkbygget.

 

 

 

 

 

Lite fakta om inredningen.

 

Predikstolen samt alla bänkar och övrigt träarbete är tillverkat av Svenska Möbelfabriken i Bodafors. Altartavlan med scener ur Jesu liv har målats av konstnär Gunnar Torhamn. Kyrksilvret har gjorts av silversmeden Wiven Nilsson, Lund.

 

Kyrkan har också i början av 2000-talet erhållit av familje Berglund ett tornspel- ett digitalt klockspel som spelar på kvällarna och en stund före varje gudstjänst.

 

Den ena klockan har följande tes ingraverad; ”Brukspatronen Sannfrid och hans maka Hedvig von Reis skänkte medel till Ohsbruks kyrka, barnen byggde den åren 1929-1931”.

 

Stiftelsen Ohs Kyrka handhar det ekonomiska och den administrativa verksamheten medan församling/pastorat svarar för präst och kantor. Årligen hålls ca 25 gudstjänster i kyrkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meditationsplats

 

2001 köpte stiftelsen ett markområde där det utöver badplats iordningsställts en meditationsplats ute på udden där altaret utgörs av en stentrappa och en bakgrund som naturen själv står för.

Badplats

 

”Flickornas udde” vid sjön Rusken, har ett skyddat läge och grunt vatten.

Det finns grillplats för den som blir hungrig, här finns även toaletter och omklädningsrum.